Send til 2097:

AKD fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

AKD 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Henvisninger

 

Henvisning til spesialist, røntgenundersøkelse eller fysikalsk behandling:

Til grunn for slike henvisninger ligger kartlegging av en helseplage og medisinske vurderinger omkring nødvendigheten og nytten av videre undersøkelser eller behandling.

Det er avgjørende for den som mottar henvisningen at problemstilling og bakgrunnsopplysninger er klart beskrevet.

Derfor bør henvisninger normalt ikke ekspederes på grunnlag av en faks eller telefon fra en pasient, men skrives i forbindelse med en konsultasjon der lege og pasient sammen får drøftet det aktuelle problemet.