Dette innebærer at det i disse periodene vil være en student, som snart er ferdig utdannet, som følger legen din enkelte dager, men det kan også bety at du vil kunne bli spurt om det er greit å få en time hos studenten. Studenten er under tett veiledning fra legen og legen har ansvaret for det studenten gjør.