Disse settes av helsesekretær. Ved alle vaksiner er det en teoretisk mulighet for en allergisk reaksjon. Derfor skal pasienten vente i 20 minutter på legekontoret etter at vaksinen er satt. 

Influensa:

Influensavirusene endrer seg fra år til år. Dette er bakgrunnen for at årlig influensavaksine anbefales følgende grupper: alle over 65 år, alle med kronisk sykdom, gravide etter 12. svangerskapsuke og alvorlig overvektige. Vanligvis kommer den nye influensavaksinen i september/oktober.

VI ANBEFALER AT FØLGENDE TAR INFLUENSAVAKSINE:

 • Alle fra og med fylte 65 år

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 • Gravide, særlig i 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine.

 • Barn og voksne med:

  • diabetes mellitus, type 1 og 2

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)

  • kronisk hjerte-/karsykdom

  • kronisk leversvikt

  • kronisk nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

  • nedsatt immunforsvar

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales følgende grupper influensavaksine med hovedformål å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt

 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser