Ingen dropin på vaksine- alle skal ha time. 

Helsedirektoratet har gitt en faglig anbefaling om at leger og farmasøyter bare skal ordinere og rekvirere influensavaksine til personer i målgruppene for vaksinasjon fram til 1. desember. Vaksinering av ansatte som ikke er i målgruppene må avvente lagerbeholdningen på apotekene etter 1. desember. 

Risikogrupper
Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

Alle fra og med fylte 65 år

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine

Barn og voksne med:
diabetes mellitus, type 1 og 2, Kronisk lungesykdom (inkludert astma), Kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon, kronisk leversvikt kronisk nyresvikt kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet, nedsatt immunforsvar

Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
Helsepersonell som har pasientkontakt

Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar.

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser