I juli måned vil vi ha åpent mandag til torsdag som vanlig.

På grunn av ferieavvikling vil vi hovedsakelig ha øyeblikkelig hjelp timer og ikke vanlige kontroll timer.

I uke 28, 30 og 31 vil Dr. Blatter-Krogh være vikar.

Dr. Hoen-Lund er tilbake uke 32

Dr. Bonnichsen er tilbake uke 29

Dr. Hertzberg er tilbake uke 33

Laboratoriet vil ha redusert bemanning i hele juli så vi ber om at regelmessige blodprøvekontroller utsettes, hvis det er mulig, til andre tidspunkt.

Fredager i juli er kontoret stengt og vi ber dere ta kontakt med legevakten ved behov.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!